Obchodní podmínky


Všechny přijaté objednávky na našem eshop zejména uvedené emaily, uvedené telefony ověřujeme předem, zda nejsou fiktivní, zda souhlasí a zda uvedené kontaktní údaje patří ke skutečnému zákazníkovi, zda také nejde o nákup mladistvích, kteří nedovršily věk 18 let, mystery shopping atd. V případě, že je evedeno fiktivní jméno, či pouze jeho překlep, fiktivní a neexistující mobilní telefon, či číslo do firmy, nesouhlasí uvedená adresa, zejména PSČ, či pouze jeho překlep, je špatně uvedená, nebo nefunkční emailová adresu, nebo jenom překlep, vyhrazuje si provozovatel právo předem vše řádně prověřit a ověřit, případně od nezávazné objednávky odstoupit. Jedná se zejména o položky, které obsahují alkohol, čerstvé a rychle se kazící zboží, zboží na rozvoz na adresu po Praze a okolí, zboží určené na dopravu přepravcem na adresu, či výdejní místa. Uzavření Smlouvy vznikne v okamžiku přijetí a potvrzení ze strany provozovatele, tj i po ověřených všech údajů, která zákazník uvedl do objednávkového formuláře.

Nákupní galerie a internetovým obchodem online je zaměřeným na tři typy zákazníků:

neregistrované fyzické osoby
registrované fyzické osoby
právnické osoby, firmy - konečné odběratele.

Velkoobchodní ceny na tyto produkty neposkytujeme, takže není vhodné toto vybrané zboží nakupovat na IČ s účelem uvádění do dalšího prodeje.
Provozovatel obchodu , jeho dodavatel, výrobce, farma, producent nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Pro objednání si zákazník vybere požadované zboží , vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Upozorňujeme kupující, že popisy a fotografie prodávaného zboží na webových stránkách dodavatele jsou pouze orientační a dodavatel si vyhrazuje právo na případné chyby. Ve všech případech je nutno řídit se popisem na etiketě dodaného zboží. Platné ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek při převzetí. Smlouva mezi provozovatelem a zákazníkem se na zboží čerstvého charakteru uzavře v den a místě převzetí, zaplacení zboží a potvrzení ze strany provozovatele obchodu. Minimální množství objednávky je aktualizována při objednání ve formuláři objednávky. Závazným potvrzením objednávky je také elektronicky zaslané potvrzení nebo telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení výdejní místo v Praze a okolí. Balíkem, přepravcem se čerstvé potraviny neposílají. Veškeré produkty jsou při přepravě a před výdejem na výdejním místě odděleny, v přepravních krabicích, chladících taškách a v lednicích.

S ohledem na povahu zboží, především u nekalibrovaného zboží a balení, není-li váha přímo na kartě jednotlivé položky, bude objednané množství jednotlivých položek vždy upraveno tak, aby se co nejblíže rovnalo objednanému množství

Objednávající termín - den a čas, do kdy je nutné udělat objednávky na zajištění zboží předem
Osobní převzetí do: Upozornění, do kdy je nutné zboží osobně převzít

Doprava po Praze - možnost provozovatele poskytnout zákazníkovi za vzájemně výhodných podmínek možnost doručení objednávky na místo určení v Praze a nejbližším okolí. Dopravné za dopravu je stanoveno na základě nákladů provozovatele, zákazník je s ním vždy dopředu seznáme a je mu počítáno v aktuální sazbě včetně DPH

Doprava je prováděna tak aby nedošlo ke zhoršení kvality dodávaného zboží s ohledem na jeho povahu. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil ve své objednávce nebo převzetím v místě výdeje zboží. Možnosti dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři.

Způsob uhrazení ceny za zboží


Zboží je v plné výši hrazeno osobně při přebírce zboží a to hotově. Může být hrazeno i předfakturou, vždy po dohodě a tak jak je uvedeno na objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, který obsahuje obecné informace o uchování čerstvých potravin a informace o záručních dobách.
Převzetí zboží

Převzetím zboží na dohodnotém a potvrzeném místě a uhrazením kupní ceny zákazník potvrdil bezvadnost zboží a uzavřel smlouvu.
Záruční podmínky a reklamace

Při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době u zboží které není nutno skladovat v kontrolované teplotě a které zákazník převzetím převzal jako bezvadné.


Lhůty pro uplatnění reklamace:

Chlazené maso čerstvé a drůbeží volně a balené, máslo, sýry, mléko, originálně nebalené masné a potravinářské výrobky a jiné při převzetí zboží s ohledem na jeho povahu a skladovatelnost. Originálně balené masné a potravinářské výrobky do 24 hodin od převzetí zboží.

Odtranitelná závada je specifikována jako závada , kterou je možno napravit přímo namístě při předání zboží a obě strany s jejím odstraněním souhlasí, ostatní závady jsou považovány za neodstranitelné.
Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele a zákazníka

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. S ohledem na povahu zboží není možné odstoupit od smlouvy po převzetí zboží.
Dodavatel může odstoupit od smlouvy nejsou-li splněny podmínky dané zákazníkovi při uzavření kupní smlouvy
Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Další ujednání se řídí platnými právními předpisy ČR. V případě soudního sporu jsou platné právní předpisy ČR u příslušné soudu ČR.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.


Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami. provozovatel obchodu splnil svojí POVINNOST registrovat svůj internetový obchod a další webové podpůrné stránky na samostatných doménách na ÚOOÚ.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nesmí předat třetím osobám.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat

Provozovatel obchodu www.farmarudna.cz, jeho dodavatelé, výrobci, farma, producenti nezaručují okamžitou dostupnost všech položek . V případě, že dojde k situaci, kdy nebude možno zboží z jakéhokoliv důvodu dodat, bude o tomto zákazník bez zbytečného odkladu informován a bude mu nabídnuta adekvátní náhrada, případně mu bude nabídnuto jiné řešení.

Objednávající termín - den a čas, do kdy je nutné udělat objednávky na zajištění zboží předem

Osobní převzetí do: Upozornění, do kdy je nutné zboží osobně převzít

Doprava po Praze - možnost provozovatele poskytnout zákazníkovi za vzájemně výhodných podmínek možnost doručení objednávky na místo určení v Praze a nejbližším okolí. Dopravné za dopravu je stanoveno na základě nákladů provozovatele, zákazník je s ním vždy dopředu seznámen a je mu počítáno v aktuální sazbě včetně DPH
Doprava je prováděna tak aby nedošlo ke zhoršení kvality dodávaného zboží s ohledem na jeho povahu. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil ve své objednávce nebo převzetím v místě výdeje zboží. Možnosti dopravy jsou uvedeny v objednávkovém formuláři včetně budoucí její ceny. Zdarma u nás znamená na naše náklady, to znamená, že je vždy předem stanovena minimální výše objednávky celkem v Kč bez DPH.


Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je v plné výši hrazeno osobně při přebírce zboží a to hotově. Může být hrazeno i předfakturou, vždy po dohodě a tak jak je uvedeno na objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad, který obsahuje obecné informace o uchování čerstvých potravin a informace o záručních dobách.
Převzetí zboží

Převzetím zboží na dohodnutém a potvrzeném místě a uhrazením kupní ceny zákazník potvrdil bezvadnost zboží a uzavřel smlouvu.

Záruční podmínky a reklamace při prodeji zboží zákazníkům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době u zboží, které není nutno skladovat v kontrolované teplotě a které zákazník převzetím převzal jako bezvadné.


Lhůty pro uplatnění reklamace

Originálně balené masné a potravinářské výrobky do 24 hodin od převzetí zboží. Odstranitelná závada je specifikována jako závada , kterou je možno napravit přímo namístě při předání zboží a obě strany s jejím odstraněním souhlasí, ostatní závady jsou považovány za neodstranitelné.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Také pokud nesplnil zákonné povinnosti při nákupu v obchodě na dálku.


Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Další ujednání se řídí platnými právními předpisy ČR. V případě soudního sporu jsou platné právní předpisy ČR u příslušné soudu ČR. Rozpor s kupní smlouvouV případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou („rozpor s kupní smlouvou“), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.


Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami. provozovatel obchodu splnil svojí POVINNOST registrovat svůj internetový obchod a další webové podpůrné stránky na samostatných doménách na ÚOOÚ. Osobní údaje zákazníků dodavatel nesmí předat třetím osobám. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat